Telphone: 666-777-666

Email: office@firebigade.com

Wydarzenia 2014

Poprawiono: środa, 15, listopad 2017 09:02

W dniu 29.06.2014 w miejscowości Łabunie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze grupy "A" zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencja sztafeta pożarnicza 7x50, ćwiczenie bojowe. Nasza jednostka zajęła III miejsce.

 

 

 

 

w dniach 20-22.06.2014 odbył się obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Młodzież strażacy się szkolili oraz zwiedzali ponadto odbyły się zawody z musztry nasza jednostka zajęła 3 miejsce. na koniec zgrupowania każdy z uczestników otrzymał dyplom za udział w szkoleniu

 

 

 

 

 

W dniu 18.06.2014 w miejscowość Komarów Osada Odbyły się zawody sportowo pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców i dziewcząt były trzy konkurencje sztafeta pożarnicza 7x50, musztra oraz ćwiczenie bojowe poszczególne jednostki zajęły miejsca :
MDP DZIEWCZYNY
1. Zubowice
2. Komarów Osada
3. Śniatycze
4. Janówka
MDP CHŁOPCY
1. Zubowice
2. Komarów Osada
3. Antoniówka
4. Dub
5. Śniatycze
wszystkim serdecznie gratulujemy

7.05.2014

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Antoniówce funkcjonuje we wsi i dla wsi: Antoniówki, Wolicy Śniatyckiej i Ruszczyzny.                                                                         Wyrazem tych powiązań jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, a nade wszystko z Kołami Gospodyń Wiejskich i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Kilka dni temu - bo 04.05. br. swoje święto obchodzili strażacy - RYCERZE ŚWIĘTEGO FLORIANA. Na wspólne świętowanie przybyli strażacy z Antoniówki, Ruszczyzny i z Komarowa na czele z gminnym komendantem OSP Piotrem Grząśko.

To właśnie dla Nich uczniowie S.P. w Antoniówce pod okiem Pani Renaty Mazur przygotowali akademię, okolicznościowe laurki oraz wystawę prac plastycznych o tematyce pożarniczej. Dyrektor szkoły - Elżbieta Żybura w przemówieniu okolicznościowym zacytowała słowa strażackiego etosu -   ,, BOGU NA CHWAŁĘ, BLIŹNIEMU NA RATUNEK’ nawiązując do trudnych i niebezpiecznych zadań w czasie akcji ratowniczych.

Spotkanie ze strażakami było wyrazem wdzięczności za ich piękną postawę społeczną na rzecz innych ludzi. Strażacy zaś,   zrobili niespodziankę dzieciom- pokaz wozu strażackiego wraz z osprzętem, należącym do OSP w Komarowie. Każdy element wyposażenia budził w uczniach zainteresowanie. Uczniowie zadawali pytania dotyczące działania sprzętu, zaś strażacy z ogromną cierpliwością udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Nie zabrakło też słodkiego akcentu spotkania – słodyczy od OSP w Antoniówce i Ruszczyźnie dla dzieci na Dzień Dziecka.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ospkomarow/ftp/osp/templates/dd_firebrigade_74/includes/posticontags_18.php on line 6