Telphone: 666-777-666

Email: office@firebigade.com

Odznaczenia

Poprawiono: środa, 15, listopad 2017 09:02
mundur
 
 
Uchwałą ZG ZOSP RP nr 96 z dnia 27 października 2000 r. wprowadzono: "Regulamin umundurowania", "Regulamin sztandarów", "Regulamin nadawania odznak i wyróżnień" oraz "Ceremoniał".

-Złoty Znak Związku umieszczony powinien być na wstędze pod kołnierzem koszuli, tak aby byt widoczny 1 cm poniżej węzła krawata, a nie wpięty do munduru.

-Odznaka "Strażak Wzorowy" powinna być wpięta bezpośrednio na środku górnej prawej kieszeni munduru, między klapą a wszyciem dolnym kieszeni.

-Odznaka "Za wysługę lat" ma być noszona pośrodku prawej strony klapy górnej kieszeni munduru, między guzikiem a krajem klapy patrząc z przodu.

-Odznaczenia (ordery, krzyże zasługi) odznaki (np. medale za zasługi dla pożarnictwa) itp. powinny być przypięte 5,5 cm ponad górną krawędzią klapy lewej kieszeni munduru, stosując zasadę symetrii, nosząc tylko klasę najwyższą dla danego odznaczenia lub odznaki.

-Baretki odznaczeń i odznak powinny być wszyte bezpośrednio przy krawędzi lewej klapy kieszeni górnej munduru, stosując zasadę symetrii i nosząc baretki tylko najwyższej klasy odznaczenia lub odznaki,
Na klapach i pagonach mundurów oraz koszul należy nosić tylko emblematy związkowe i to prawidłowo wszyte oraz rozmieszczone, nie nosić dodatkowo emblematów PSP i innych.

Do czapek rogatywek nie powinny być przypięte orzełki PSR Wojska Polskiego, Służby Więziennej itp.
Nie należy nosić przy czapkach rogatywkach złotych galonów, pasków białych, srebrnych, metalowych pasków lub złotych okuć. Czapki rogatywki powinny odpowiadać dystynkcjom noszonym na kołnierzach umundurowania lub przy klapie lewej kieszeni munduru lub białej koszuli. Wyeliminowane powinny być z umundurowania strażaków ochotników sznury oraz czapki PSR.

-Sznur galowy musi być przypięty do guzika pod pagonem munduru, przy wszyciu rękawa po prawej stronie i do pierwszego górnego guzika zapięcia munduru, a nie pod pagon do guzika przy szyi (nagminne zjawisko), natomiast przy koszuli letniej sznur galowy powinien być przypięty do guzika pod pagonem prawym, przy wszyciu rękawa, a warkocz z pomponem do guzika pod klapą kieszeni prawej. Sznura galowego do munduru nie używać np.: w czasie narad, odpraw, pełnienia służby porządkowej, zawodów, manewrów itp.
Członkowie pocztu sztandarowego powinni występować tylko w ubiorze galowym z jedną szarfą związkową włożoną pod pagon prawy munduru, a następnie prowadzoną skośnie na lewe biodro.
Odznaczenie lub odznakę na sztandar wpinać do specjalnego uchwytu (kolucha), który wkręca się w drzewce na wysokości górnej krawędzi płata sztandaru, tak aby podczas prezentacji sztandaru wstęga z odznaczeniami lub odznaką znajdowała się przy płacie ze Znakiem Związku. Odznaka na sztandarze powinna być wszyta pod kokardą wstęgi, a nie wpinana za pomocą szpilki i to byle gdzie.
Karabińczyk, za pomocą którego wpina się odznakę, powinien być przed uroczystością poddany próbie, aby z lekkością można było go wpiąć, dekorując sztandar.

-Dowódca prowadzący uroczystość, inni dowódcy pododdziałów, strażacy na uroczystościach z udziałem sztandarów i wręczeniem odznaczeń lub odznak, występują wyłącznie w umundurowaniu galowym, a nie koszulach letnich. Aby zachować pozory jednolitości umundurowania, należy tak formować szyk, aby strażacy mający stare wzory umundurowania, buty cywilne (chociaż to niedopuszczalne) stali obok siebie, wewnątrz kolumny, w drugim szeregu.

-Do munduru wyjściowego nie należy nosić krawatów cywilnych lub kolorowych koszul. Skarpety powinny być czarne, jednolite, bez wzorów. Nie należy również zakładać pasa skórzanego głównego, koalicyjek do półbutów.
Na uroczystościach w OSR gdzie dowódcy ubrani są w umundurowanie związkowe, meldunki składa się przedstawicielowi władzy statutowej Związku, a nie PSR.
Hymn państwowy lub związkowy powinna wykonywać orkiestra dęta OSR a nie orkiestra taneczna lub kapela itp. W uroczystościach udział powinny brać tylko te orkiestry, które posiadają co najmniej dostateczną umiejętność odegrania hymnu państwowego, związkowego oraz kilku marszy (czysto, równo, z rytmem itp.). Orkiestra dęta OSP na uroczystościach ma występować w umundurowaniu związkowym, łącznie z kapelmistrzem. Członkowie orkiestr w czasie, kiedy nie grają (np. kazanie podczas mszy polowej) nie mogą opuszczać szyku, rozmawiać, kucać, siadać na ziemi itp., są bowiem takimi samymi strażakami, jak pozostali uczestnicy uroczystości.
-Przed wpięciem flagi w linkę masztu i rozpoczęciem wciągania nie należy wcześniej grać hymnu państwowego lub związkowego, należy to czynić równocześnie.
-Na uroczystościach w pierwszej kolejności należy wręczać odznaczenia i odznaki, a później przekazywać samochody pożarnicze lub oddawać remizy.
-Odznaki: "Strażak Wzorowy" lub "Za wysługę lat" nie wręczać do ręki, tylko w komplecie (tarcza i wkład wysługi) z dodatkowym czarnym paskiem wpinać do guzika prawej kieszeni kurtki, nie stosując czerwonych lub granatowych postrzępionych tasiemek i samych wkładów za wysługę lat.
-Strażacy występując do dekoracji nie mogą być ubrani w koszule letnie odznaczenie lub odznaka wymaga poszanowania, trzeba obowiązkowo występować w umundurowaniu galowym. Sztandarowi przy noszeniu sztandarów na ramieniu trzymają drzewce w wyprostowanej prawej ręce i maszerują wyprostowani, tak aby płat sztandaru był widoczny.
-Niedopuszczalne jest używanie części umundurowania związkowego w połączeniu z ubraniem cywilnym.
Stojąc w szyku nie należy rozmawiać, komentować pomyłek prowadzących i śmiać się z tego.
-Przy uformowaniu jednostki do uroczystości należy stosować zasadę, że na prawym skrzydle patrząc do trybuny honorowej zajmują w kolejności miejsca: orkiestra, dowódca pododdziału honorowego, poczet flagowy, poczet sztandarowy, pododdział honorowy, pozostałe OSP tworzące plutony lub kompanie itd. od prawej do lewej strony, a nie odwrotnie.
-Prawidłowe noszenie umundurowania i przestrzeganie zasad obowiązujących regulaminów wpłynie dodatnio na wizerunek strażaka. Szczególną rolę w dopilnowaniu, aby strażacy "nosili się prawidłowo" mogą odgrywać komendanci gminni i naczelnicy OSR którzy przygotowując uroczystości, organizując zbiórki, prowadząc szkolenia i ćwiczenia powinni zwracać uwagę i egzekwować od podwładnych regulaminowego umundurowania i właściwego noszenia odznak.

 

 

Odznaczenia, odznaki i wyróżnienia nadawane są przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz prezydia zarządów oddziałów Związku, zgodnie z kompetencjami określonymi w regulaminie.

 

Właściwe prezydia zarządów oddziałów ZOSP RP podejmują uchwały w sprawach nadawania oraz opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń, odznak i wyróżnień.

 

Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadaje:

 1. ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP,
 2. MEDAL HONOROWY im. BOLESŁAWA CHOMICZA,
 3. MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”,
 4. WYRÓŻNIENIA

z własnej inicjatywy, na wniosek OSP lub prezydium zarządu oddziału ZOSP RP, pozytywnie zaopiniowany przez prezydia zarządów oddziałów ZOSP RP wyższego stopnia.

 

ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP i MEDAL HONOROWY im. BOLESŁAWA CHOMICZA Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadaje:

 1. ochotniczym strażom pożarnym i członkom OSP,
 2. oddziałom i działaczom Związku,
 3. strażakom i pracownikom cywilnym PSP,
 4. osobom, instytucjom i organizacjom szczebla centralnego współpracującym i wspomagającym Związek OSP RP w realizacji celów statutowych,
 5. cudzoziemcom, w tym przedstawicielom współpracujących ze Związkiem OSP RP zagranicznych organizacji pożarniczych (ratowniczych),
 6. pracownikom Związku OSP RP.

 

MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadaje:

 1. ochotniczym strażom pożarnym,
 2. oddziałom Związku OSP RP,
 3. strażakom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej,
 4. osobom, instytucjom i organizacjom szczebla centralnego współpracującym i wspomagającym Związek OSP RP w realizacji celów statutowych,
 5. cudzoziemcom, a w tym przedstawicielom współpracujących ze Związkiem OSP RP zagranicznych organizacji pożarniczych (ratowniczych),
 6. pracownikom Biura Zarządu Głównego Związku OSP RP.

 

Wyróżnienia Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadaje:

 1. ochotniczym strażom pożarnym,
 2. działaczom władz Związku,
 3. działaczom oddziałów wojewódzkich Związku OSP RP,
 4. strażakom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej,
 5. osobom, instytucjom i organizacjom szczebla centralnego współpracującym i wspomagającym Związek w realizacji celów statutowych,
 6. cudzoziemcom, a w tym przedstawicielom współpracujących ze Związkiem zagranicznych organizacji pożarniczych (ratowniczych),
 7. pracownikom Związku OSP RP.

 

Prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP nadaje:

 1. MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”,
 2. WYRÓŻNIENIA.

z własnej inicjatywy, na wniosek OSP lub prezydium zarządu oddziału ZOSP RP, pozytywnie zaopiniowany przez prezydia zarządów oddziałów ZOSP RP wyższego stopnia.

 

Odznaczenia i wyróżnienia wskazane w pkt. 15 prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP nadaje osobom, instytucjom i organizacjom z terenu województwa, w tym:

 1. członkom ochotniczych straży pożarnych,
 2. działaczom Związku OSP RP,
 3. strażakom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej,
 4. osobom, instytucjom i organizacjom wspomagającym ochotnicze straż
 5. pożarne i oddziały Związku w wykonywaniu zadań ratowniczych oraz realizacji
 6. celów Związku,
 7. pracownikom Związku OSP RP.

 

Prezydium zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP nadaje:

 1. ODZNAKĘ „STRAŻAK WZOROWY”,
 2. WYRÓŻNIENIA

z własnej inicjatywy, na wniosek prezydium zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) Związku, lub na wniosek OSP pozytywnie zaopiniowany przez prezydium oddziału gminnego (równorzêdnego) ZOSP RP.

 

Odznakę „STRAŻAK WZOROWY” prezydium zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP nadaje członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu.

 

Wyróżnienia prezydium zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP nadaje osobom, instytucjom i organizacjom z terenu powiatu, w tym:

 1. działaczom oddziałów gminnych Związku,
 2. strażakom i pracownikom cywilnym komendy powiatowej (miejskiej) PSP,
 3. osobom, instytucjom i organizacjom współpracującym i wspomagającym oddział powiatowy Związku w realizacji celów Związku,
 4. pracowników Związku OSP RP.

 

Prezydium zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) Związku OSP RP nadaje:

 1. ODZNAKĘ „ZA WYSŁUGĘ LAT”,
 2. ODZNAKĘ „MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA”,
 3. WYRÓŻNIENIA
 4. własnej inicjatywy, na wniosek zarządu OSP albo rady Harcerskiej Drużyny Pożarniczej (HDP).

 

Odznaki wymienione w pkt. 20 ppkt 1 i 2 prezydium zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) Związku OSP RP nadaje odpowiednio:

 1. członkom ochotniczych straży pożarnych,
 2. członkom młodzieżowych i harcerskich drużyn pożarniczych z terenu gminy.

 

Wyróżnienia, prezydium zarządu oddziału gminnego Związku OSP RP nadaje osobom, instytucjom i organizacjom z terenu gminy, w tym:

 1. ochotniczym strażom pożarnym,
 2. członkom ochotniczych straży pożarnych,
 3. strażakom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej,
 4. osobom, instytucjom i organizacjom współpracującym i wspomagającym oddział gminny w realizacji celów Związku.
 5. pracownikom Związku OSP RP.

 

Prezydium zarządu oddziału Związku OSP RP lub zarząd OSP wnioskując o nadanie odznaczenia lub odznaki „STRAŻAK WZOROWY” podejmują stosowną uchwałę ze wskazaniem komu i jakie odznaczenie lub odznakę proponują nadać oraz wystawiają imienny wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu (format A-5).

 1. Wniosek o nadanie odznaczenia dla zbiorowości prezydia wystawiają według wzoru określonego w załączniku nr 2 do regulaminu (format A-5).

 

W sprawach o nadanie odznak ”Za Wysługę Lat” i „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” stosuje się wnioski, których wzór określa załącznik nr 3 do regulaminu.

 

Wnioski o nadanie odznaczenia, odznaki lub wyróżnienia w uzasadnieniu powinny zawierać informacje o numerze i dacie podjęcia uchwały dotyczącej tego wniosku. Wnioski wraz z uchwałą o nadanie odznaczenia, odznaki lub wyróżnienia składa się do uprawnionego do jej nadania prezydium zarządu oddziału Związku OSP RP na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia.

 

Wnioski w sprawach odznaczeń, odznak i wyróżnień nadawanych przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP składają prezydia zarządów oddziałów wojewódzkich Związku lub za ich pośrednictwem:

 1. zarządy ochotniczych straży pożarnych (dla osób, instytucji lub organizacji),
 2. prezydia zarządów oddziałów gminnych (równorzędnych) Związku (dla osób, instytucji i OSP),
 3. prezydia zarządów oddziałów powiatowych Związku (dla osób,instytucji, oddziałów gminnych i OSP).

 

Wnioski, o których mowa w pkt. 26 (np. wniosek OSP o nadanie Złotego Znaku Związku OSP RP jej członkowi), powinny być skierowane do Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP za pośrednictwem prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku po zaopiniowaniu przez prezydia zarządów oddziałów Związku: gminnego (równorzędnego), powiatowego i wojewódzkiego.

 

W sprawach wniosków na odznaczenia, odznaki i wyróżnienia przyznawane przez prezydia: zarządu oddziału wojewódzkiego i powiatowego Związku OSP RP postanowienia pkt. 26 i 27 stosuje się odpowiednio.

 

Wnioski o nadanie odznaczeń, odznak i wyróżnień dla strażaków i pracowników cywilnych jednostek organizacyjnych PSP, kierownicy tych jednostek składają do właściwych terytorialnie zarządów oddziałów Związku OSP RP.

 

Prezydium zarządu oddziału Związku OSP RP uprawnione do nadawania odznaczenia, odznaki lub wyróżnienia może odstąpić od ich nadania (rozpatrzyć wniosek negatywnie) w przypadku:

 1. braku wymaganych opinii,
 2. braku spełnienia przez kandydata warunków określonych w regulaminie,
 3. ujawnionego sprzeniewierzenia się celom Związku lub godności członka OSP przez kandydata do odznaczenia (wyróżnienia),
 4. wyczerpania na dany okres czasu limitu odznaczeń i odznak.

Na podstawie:

"Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień" - ZOSPRP, Warszawa, marzec 2009r.

 

Obowiązuje na podstawie uchwały nr 23/VI/2009 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 12 marca 2009 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ospkomarow/ftp/osp/templates/dd_firebrigade_74/includes/posticontags_18.php on line 6