Telphone: 666-777-666

Email: office@firebigade.com

Złoty Znak Związku

Poprawiono: środa, 15, listopad 2017 14:38

Złoty Znak Związku OSP RP jest krzyżem równoramiennym, zakończonym na rogach ramion kulkami. Krzyż o wymiarach 41 mm x 41 mm na krawędziach ma 1 mm pasek. Wykonany jest z metalu koloru złotego. Ramiona krzyża pokryte są białą emalią w złoconym obramowaniu. W środku krzyża, na okrągłej czerwonej emaliowanej tarczy, umieszczony jest orzeł jagielloński z metalu koloru srebrnego, z otokiem koloru jasnogranatowego oraz z napisem: "ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP". Na tle górnego ramienia krzyża, nad środkową częścią tarczy, umieszczony jest płomień z metalu koloru srebrnego. Pomiędzy ramionami krzyża wieniec ze stylizowanych liści laurowych o szerokości 5 mm z metalu koloru złotego. Rewers gładki.

  1. odznaczenie dla osób indywidualnych zawiesza się na wstążce o szerokości 38 mm, koloru czerwonego z białymi paskami o szerokości 4 mm, umieszczonymi na krawędziach wstążki. Wzór legitymacji nadania Złotego Znaku Związku określa załącznik nr 4 do regulaminu.
  2. odznaczenie dla zbiorowości. posiadających sztandary zawiesza się pod kokardą wstążki o szerokości 38 mm, koloru czerwonego z białymi paskami o szerokości 4 mm umieszczonymi na krawędziach wstążki. Wstążka ma dwa warkocze o długości po 100 cm każdy zakończone złotymi frędzlami. Razem z odznaczeniem wręczany jest w ozdobnej oprawie dyplom potwierdzający nadanie Złotego Znaku Związku. Wzór dyplomu potwierdzającego nadanie Złotego Znaku Związku określa załącznik nr 5 do regulaminu.
  3. odznaczenie dla zbiorowości nie posiadających sztandarów wręcza się w etui razem z dyplomem w ozdobnej oprawie, potwierdzającym nadanie Złotego Znaku Związku.

Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Złoty Znak Związku OSP RP na wstążce dla osoby indywidualnej i baretka

Złoty Znak Związku OSP RP na wstążce dla zbiorowości posiadających sztandary

Miejsce wpięcia Złotego Znaku Związku OSP RP w koluszko na drzewcu sztandaru

Złoty Znak Związku umieszczony w etui (dla instytucji, organizacji, oddziałów Związku i OSP) nie posiadających sztandarów

Dyplom nadania Złotego Znaku Związku

Na podstawie:

"Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień" - ZOSPRP, Warszawa, marzec 2009r.

 

Obowiązuje na podstawie uchwały nr 23/VI/2009 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 12 marca 2009 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ospkomarow/ftp/osp/templates/dd_firebrigade_74/includes/posticontags_18.php on line 6