Telphone: 666-777-666

Email: office@firebigade.com

Historia OSP Komarów

Poprawiono: środa, 15, listopad 2017 09:06

Rys historyczny jednostki OSP w Komarowie

 

Aby poznać okoliczność i przyczyny  powstania  zorganizowanego  oddziału

OSP należy cofnąć się do okresu z przed I wojny światowej. Nawałnica wojenna

która przetoczyła się przez nasze tereny spowodowała, że mieszkańcu uznali iż

należy zorganizować mieszkańców w celu przeciwdziałania pożarom. Do połowy XIX

wieku Komarów-Osada posiadał zwartą zabudowę drewnianą. Materiałem  z którego

były wykonane budynki było drewno której jest materiałem łatwopalnym. Taki stan rzeczy

powodował ogromne zagrożenie pożarowe. W 1900 roku na skutek pożaru spłonęło

1/3 zabudowy Osady. I i II wojna światowa nie oszczędziła Komarowa. Kolejne pożary

Nękały mieszkańców Osady. Utworzenie jednostki  zdolnej do waliki z pożarami

Wynikało więc z konieczności zapewnienia obrony przed ogniem w sposób zorganizowany.

Czuli tę potrzebę dwaj mieszkańcy Komarowa Antoni Winniczuk i Franciszek Wysłocki.

Z ich inicjatywy w roku 1916 została powołana do życia jednostka OSP w Komarowie.

Cztery lata po założeniu jednostki druhowie Franciszek Lewczuk,  Franciszek Krajewski ,

Antoni Winniczuk, Mieczysław Wysłocki, Stanisław Bochenek  rozpoczęli budowę remizy.

Środki na budowę pozyskane  były z organizowanych zabaw i zbiórek publicznych, za zebrane

i zarobione pieniądze zakupywany i remontowany  był również sprzęt pożarniczy. Budowę

remizy ukończono w roku 1925. Był to jak na ówczesne czasy dość okazały budynek  z cegły

palonej , dwukondygnacyjny, kryty dachówką.

Na pierwszej kondygnacji znajdowała się sala taneczna,

garaż oraz pomieszczenie na sprzęt strażacki i i warsztat  podręczny.

Na piętrze znajdowała się sala widowiskowa, która z czasem zaczęła pełnić role Sali kinowej.

Obecnie znajdują się w niej pomieszczenia Samorządowego Ośrodka Kultury.

Na przełomie lat 1920-1929 członkami OSP w Komarowie byli druhowie Bronisław Bogusz

Józef Wysłocki, Julian Michalczuk, Franciszek Lewczuk, Franciszek Krajewski ,Mieczysław

Wyrostkiewicz, Hieronim Łakomski, Mikołaj Czorny, Franciszek Szopiński, Antoni Dziubiński,

Józef Michalczuk,  Michał Źwiernik. Z pewnością było więcej, których nie udało mi się ustalić z uwagi

Na upływ czasu .

Wyposażenie jednostki było następujące: dwa wozy konne jednoosiowe z beczką na wodę, wóz

Konny z sikawką i miejscami dla drużyny ratowniczej tłumice, bosaki, toporki. Do obsługi  wozu

Wyznaczeni byli mieszkańcy Komarowa-Osady, którzy posiadali konie miedzy innymi Julina 

Witkowski, Feliks Małys.  Opiekę medyczną na  końmi sprawował lekarz weterynarii Tadeusz

Ozwadowski zamieszkały w Tyszowcach.

Jednostka OSP w Okresie  międzywojennym wsławiła się w gaszeniu pożaru pałacu w Łabuniach.

Brała również udział w gaszeniu dużego pożaru zabudowań w Komarowie Wsi. 32 lata po powstaniu

Jednostki, a wiec w roku 1948 jednostka otrzymała motopompę , komendantem jednostki wówczas

Byli druh Tadeusz Krępa, a w Zarządzie byli: Bolesław Nawrot, Bronisław Binduga, Hieronim

Łakomski.  Pierwszymi mechanikami przeszkolonymi w zakresie obsługi motpompy byli druhowie

Emil Suchowierzch, Franciszek Kułaj.

Zaangażowanie i udział w akcjach gaśniczych sprawiły, ze w roku 1953 jednostka otrzymuje

Samochód strażacki marki Doge, tym samym czasie rośnie mobilność jednoski i jej prestiż.

Otrzymany samochód służył jednostce przez okres kilkunastu lat, następnie został wycofany,

A jednostka otrzymała nowocześniejszy samochód Star 200 służył on druhom do 1980 roku.

Został przekazany w 1980 roku dla jednostki w Janówce.

 W tymże roku OSP Komarów otrzymała Stara 244, samochód o nowoczesnym wyposażeniu

Z autopompą i działkiem wodnym , urządzeniem do wytwarzania piany oraz zbiornikiem  na

Wodę o pojemności 2500 litrów.  Samochód ten służy strażakom do dnia dzisiejszego.

Działalność OSP Komarów została wysoko oceniona przez zwierzchnie i dlatego w roku

2001 decyzją Komendanta Zarządu Głównego, OSP Komarów została włączona do Krajowego

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  Działania naszej jednostki prowadzone były nie tylko na

Terenie gminy, ale również na terenie całego województwa. Rok 2001 przyniósł  klęskę w dorzeczu

Wisły. Do zabezpieczenia wałów powodziowych została  dysponowana jednostka OSP w Komarowie.

Jednostka  nasza w ym samym 2001 roku brała udział w usuwaniu skutków oberwania chmury nad

Zamościem. Od momentu powstania do dnia dzisiejszego Prezesami  OSP byli: Antoni Wysłocki

Stanisław Winniczuk,  Ryszard Zarębski.

Komendantami OSP byli:  Tadeusz Krępa, Antoni Winniczyk, Bronisław Binduga, Stanisław Winniczuk,

Edward Witkowski, Józef Pawliszak.

Aktualnie jednostka  liczny  63 druhów w drużynie męskiej kobiecej i dwóch młodzieżowych

Chłopięcej i dziewczęcej.

Wraz z przemianami gospodarczymi zmieniła się struktura zagrożeni miejscowych. Wzrosła liczba

Interwencji innych niż pożary. Taki stan rzeczy wymusił na nas zorganizowanie jednostki operacyjni

Technicznej zdolnej do podjęcia złożonych działań ratowniczo gaśniczych. Widząc, ze dotychczasowy

Sprzęt, a zwłaszcza samochód bojowy nie spełnia wymagań, Zarząd OSP wystąpił do Wójta Gminy

Z wnioskiem o zakup nowego samochodu. Pierwszy wniosek nie uzyskał akceptacji i został odrzucony.

Drugi złożony do RPO uzyskał wymaganą ilość punktów i został zaakceptowany do realizacji.

Pod koniec 2011 roku do naszej jednostki trafił nowiutki  samochód ratowniczo gaśniczy MAN.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ospkomarow/ftp/osp/templates/dd_firebrigade_74/includes/posticontags_18.php on line 6